பிந்து மாதவியை இரண்டு படங்களில் இருந்து நீக்கியுள்ளனர்.
வெப்பம் படத்தில் நடித்தவர் பிந்து மாதவி. இவரை அதன்பிறகு விமல் நடிக்கும் மசாலா கபே படத்துக்கு புக் பண்ணினார்.

Click here to read full details…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s